Nyhedsbrev september

Så er det tid til at lade høre fra os igen.

Juli måned var vi på ferie i Colorado. Det var som sædvanlig en fantastisk oplevelse, hvor vi oplevede en masse ting.

Vi kom hjem til rod i det tekniske. Der havde været et lynnedslag tæt på, så computer og telefon var gået i stykker. Vi har lånt en computer, men i skrivende stund virker vores fastnet telefon stadig ikke. Vi kan ringes op på mobilerne.

I august har vi haft et bryllup i tipien. Det var en meget smuk oplevelse og både brudeparret og gæsterne var rigtig godt tilfredse. Dejligt at kunne bruge stedet til det også.

Vi har ligeledes haft en rigtig dejlig svedehytte, hvor det igen viste sig meget smukt, at når intentionerne er gode, går alt op i en højere enhed. Vi er ved at lære en kvindelig firekeeper op, så nu vil der snart være mulighed for en kvinde svedehytte.

 Vi starter med workshops, meditationer, kurser og meget andet hen over efteråret, så følg med i kalenderen.

Lørdag d. 8. september kl. 10-17 laver vi værksted, hvor det er muligt at lave skjolde og amuletter. Tag en madpakke med. Vi sørger for drikkevarer. Ingen faste priser, men donationer modtages. Der kan dog blive tale om materiale priser.

Vi starter et healings kursus op fredag d. 14. kl 19. Dette kursus vil forløbe over 3 måneder hver anden fredag. Første aften er en introduktion til det du kan vente dig af et sådan kursus. Det er et afgrænset antal pladser, så tilmeld dig hurtigt, hvis dette har din interesse.

Mandag d. 17. starter jeg meditationsaftenerne igen. Vi starter kl. 19 og laver en guidet meditation. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. kl. 18 har vi solhvervs ceremoni. Medbring en ret til det fælles bord. Medbring også et gult og et rødt stearinlys, nedfaldne blade og lidt frugt. Vi er i tipien, så husk fornuftigt tøj.

Lørdag d. 29. og søndag d. 30. laver vi markeds dage. Her vil være mulighed for forkellige former for healing, massage, akupressur, tarot, coaching og clairvoyance. Der vil være værksteder, hvor du kan lave drømmefanger, medicinpung, amulet, skjold, smykker og meget andet. Bålet er tændt begge dage og her er mulighed for at lave snobrød m.m. Vi har også salg af de ting, vi har her på stedet. Vi laver ligeledes i denne weekend et loppemarked, så der er rig mulighed for at finde lige det, du har brug for.

Husk til alt vi laver har vi ingen faste priser, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now it’s time to let hear from us again.

The month of July we were on vacation in Colorado. It was as usual a great experience where we saw a lot of things.

We came home to the mess in the technical things. There had been a lightning strike close by, computer and phone was broken. We have borrowed a computer, but our landline phone still does not. We can be dialed at the mobiles.

In August, we had a wedding in the teepee. It was a very beautiful experience and both bride and groom and the guests were very pleased. Nice to be able to use the place for that too.

We also had a really nice sweat lodge, where it again turned out very beautiful when the intentions are good, everything goes up to a higher level. We are teaching a female firekeeper, so it will soon be possible for a woman sweat lodge.

 We start with workshops, meditations, courses and much more during the autumn, so keep an eye on the calendar.

Saturday 8th September at. 10-17 we are doing workshop where it is possible to make shields and amulets. Take a packed lunch. We provide beverages. No fixed prices, but donations accepted. However, there may be a material price

We start a healing course up on Friday 14th at 7pm.  This course will run over 3 months every other Friday. The first evening is an introduction so you can hear what to expect from such a course. There is a limited number of seats, so sign up quickly if this interests you.

Monday 17th I start meditation evenings again. We start at. 7pm and doing a guided meditation. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22 at 6pm we make a solstice ceremony. Bring a dish to share. Bring also a yellow and a red candle, leaves and little fruit. We are in the tipi, so please remember sensible clothes.

Saturday 29th and Sunday 30th we make market days. Here you will be able to purchase of various forms of healing, massage, acupressure, tarot, coaching and clairvoyance. There will be workshops where you can make dreamcathers, medicine pouch, amulet, shield, jewelry and much more. The fire is on both days and here is the opportunity to make twistbread mm. We also sell the things we have here. We make also this weekend a flea market, so there is ample opportunity to find just what you need.

Remember to everything we do, we have no fixed prices, but we work for donations.

Hugs and light

Hanne