Nyhedsbrev oktober.

Efteråret er rigtig over os nu med sine skønne farver i naturen. Dagenes længde er aftagende og det er tid til indendørs aktiviteter, men også til at samle skønne ting i naturen.

Vi laver svedehytte lørdag d. 13. kl. 12. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter. Kom meget gerne tidligere så du kan hjælpe med at dække svedehytten til og bede ved bålet.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer. 

Mandag d. 15. har vi nymåne meditation. Vi starter kl. 19. Kaffe og brød efterfølgende.

Lørdag d. 20. er der trommebygger kursus. Dette kursus er fuldt booket op. Hvis du er interesseret i at bygge din egen tromme, så lad os det vide, så du kan komme med på næste kursus. 

Søndag d. 21. er der værksted. Jeg er blevet opfordret til at lave et værksted med perlearbejde, så det kommer her. Vi starter kl. 10. Medbring madpakke. Vi sørger for drikkelse dagen igennem. Vi slutter kl 16. Der kan blive tale om materiale priser på dette værksted, ellers er det som sædvanlig donationer.

I weekenden 27-28. har vi shamanistisk kursus. Dette kursus er for dig, der gerne vil arbejde med dit kraftdyr og naturen. Vi tager udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og behov.Har du rasle eller tromme, så medbring dem endelig. Medbring også gerne papir og blyant. Vi sørger for frokost og drikkelse i løbet af dagen. Tag praktisk og varmt tøj på, da det meste foregår udendørs og i tipien.

Der er begrænset antal pladser på dette kursus, så tilmeld dig hurtigt. Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Mandag d. 29. er der fuldmånemeditation i tipien. Medbring tromme eller rasle. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød. Husk vi arbejder for donationer.

Onsdag d. 31. er der Allehelgen ceremoni. Vi starter kl. 18 med at spise sammen. Medbring en ret til det fælles bord og meget gerne tallerken og bestik. Medbring også et hvidt lys, afskårne grene og et foto af én du har mistet. Medbring også gerne en græskar lygte. Det er en tid til at ofre noget samtidig med at du afgiver et løfte til dig selv og den højere magt. Vi spiser i tipien og hele ceremonien foregår også her. Det er vigtigt med varmt og praktisk tøj.

Husk som sædvanlig har vi ingen faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

English;

Autumn is truly upon us now with its beautiful colors in nature. The day is waning and it’s time for indoor activities, but also to collect beautiful things in nature.

We make sweat lodge on Saturday 13th at 12 o’clock.  Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards. It will be nice if you come earlier so you can help cover the sweat lodge and pray at the bonfire.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Monday 15th we have new moon meditation. We start at 7 pm. Coffee and bread afterwards.

Saturday 20th ‘s drum we build drums. This course is fully booked up. If you are interested in building your own drum, please let us know so you can get on the next course.

Sunday 21 ‘s workshop. I have been invited to do a workshop with bead work, so it comes here. We start at 10 am. Bring packed lunch. We provide drinks throughout the day. We end at 4pm. There can be some material prices at this workshop, otherwise it is as usual donations.

On weekends 27-28. we have shamanic training. This course is for people who want to work with your power animals and nature. We   base this on the individual student’s needs and wishes. Do you have rattle or drum, please bring them. Bring also like paper and pencil. We provide lunch and drinks throughout the day. Take practical and warm clothes, as most are outdoors and in the teepee.

There are limited places on this course, so sign up quickly. Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Monday 29 there is full moon meditation in the teepee. Bring your drum or rattle. We start at 7pm and then there is coffee and bread. Remember we work for donations.

Wednesday 31st is All Saints Day ceremony. We start at 6pm by eating together. Bring a dish to share and plates and cutlery. Bring also a white candle, prunings and a photo of someone you have lost. Bring also like a pumpkin lantern. It is a time to sacrifice something while you make a promise to yourself and the higher power. We eat in the tipi and the whole ceremony also takes place here. It is important to have warm and practical clothing.

Remember, as usual, we have no fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne