Nyhedsbrev November

Så endte sommertiden og vi kommer ind i den del af året, hvor det er rart at være indendørs. Vi har dog som sædvanlig arrangementer udendørs også.

Husk vi har meditation hver mandag aften kl. 19-21. Vi laver guidede meditationer og efterfølgende er der kaffe og brød. Dette foregår som sædvanlig mod donation.

Som noget nyt laver vi kreativ værksted hver onsdag aften. Vi går i gang kl. 17. Du kan komme, når du har lyst. Tag gerne en madpakke med. Har du noget du er i gang med, er du velkommen til at tage det med ellers har vi mange ideer til, hvad der kan laves. Vi slutter kl 22. Der kan forekomme materiale priser og ellers er det donation.

Lørdag d. 12. og søndag d. 13. har vi arbejdsweekend. Der er nogle praktiske ting, der skal laves inden vinteren for alvor tager fat. Har du lyst og tid til at hjælpe os, vil vi være meget taknemmelige. Vi går i gang kl. 10 begge dage. Vi sørger for frokost, te og kaffe.

Fredag d. 18. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 i tipien. Husk varmt tøj og fodtøj. Har du tromme eller rasle må du meget gerne medbringe det. Vi finder et emne at rejse på. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller. Ingen priser men donation.

Lørdag d. 19. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten ca. kl. 13. Du er velkommen til at komme før og være ved bålet. Medbring skiftetøj, håndklæde og en ret til det fælles bord bagefter. Denne svedehytte er den næstsidste i år. Ingen priser men donation.

I øjeblikket arbejder vi på at lave den sidste weekend i måneden til en healer weekend. Nærmere om dette senere.

Husk at kigge på kalenderen. Alle arrangementer står der og har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 59460850 eller denandenvirkelighed@live.dk

Knus og lys

Hanne

 The summer time has ended and we get into the part of the year when it’s nice to be indoors. We have, however, as usual, outdoor events, too.

Remember we have meditation every Monday evening at 7-9 pm. We do guided meditations and then there is coffee and bread. This is done as usual for donations.

As something new we make creative workshop every Wednesday evening. We start at 5 pm. You can come whenever you like. Feel free to bring a packed lunch. Do you have something you are doing, you are welcome to bring it,otherwise we have many ideas for what can be done. We end at 10pm. There may be material prices and otherwise it is donation.

Saturday 12 and Sunday 13 We have a working weekend. There are some practical things to be done before winter really takes hold. Do you want and have time to help us, we would be very grateful. We start at. 10 both days. We provide lunch, tea and coffee.

Friday the 18th we make drum evening. We start at 7 pm in the tipi. Do not forget warm clothes and footwear. Do you have drum or rattle you are welcome to bring it. We find a topic for the drumjourney. Subsequently, coffee and freshly baked buns. No prices but donation.

Saturday 19th we sweat lodge. We go into the sweat lodge approx. at 1 pm. You are welcome to come before and be at the fire. Bring changing clothes, towel and a dish to share afterwards. This sweat lodge is the penultimate year. No prices but donation.

Currently we are working to make the last weekend of the month as a healer weekend. More on this later.

Remember to look at the calendar. All events are there and if you have further questions please feel free to contact us at 59460850 or denandenvirkelighed@live.dk

Hugs and light

Hanne