Nyhedsbrev november

Det har været en tid med mange udfordringer. Hjemmesiden gik ned, men takket være en skøn person, er den kommet op igen. Vi er utroligt taknemmelige for hjælpen.

Arbejdsweekenden var forrygende. Mange mennesker kom og hjalp med bl.a. at tage den store tipi ned og ordne stedet, så det er klar til vinteren. Tusinde tak for hjælpen.

Søndag d. 12. er der kreativ dag. Vi starter kl. 11 og slutter kl. 16. Her er der mulighed for at lave beadwork, drømmefangere, smykker, læderarbejde og meget andet.
Vi vil lære fra os, det vi kan.
Rimelige materialepriser. Du er velkommen til at medbringe dine egne ting.
Medbring din egen frokost. Te og kaffe er på kanderne.

Fredag d. 17. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Her er også mulighed for at finde sit kraftdyr, hvis du ikke kender det.
Det foregår i tipien så tag praktisk og varmt tøj på.
Medbring gerne din egen tromme. 
Efterfølgende kaffe og brød.

Der er svedehytte lørdag d. 18. Her er der mulighed for at blive renset på alle planer. En rigtig god mulighed for at gøre noget godt for sig selv.
Vi går ind i lodgen kl. 13, så kom i god tid og vær med til at dække den til (det er en del af ceremonien).
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Kvinder i menstruation kan desværre ikke deltage.

Nye kurser er startet og nogle er afsluttet. Der vil komme opslag om nye kurser løbende, så hold øje med kalenderen.

Vi vil takke for al den hjælp og forståelse, vi har mødt i den sidste tid. Det varmer utroligt meget.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

It has been a time of many challenges. The website went down, but thanks to a nice person, it has risen again. We are incredibly grateful for the help.

The working weekend was awesome. Many people came and helped  to take the big tipi down and fix the place so it’s ready for the winter. Thank you for your help.

Sunday, 12th, is a creative day. We start at. 11 and ends at. 4 pm. Here you can make beadwork, dream catchers, jewelry, leatherwork and much more. We will teach you what we can. Reasonable material prices. Feel free to bring your own things. Bring your own breakfast. Tea and coffee are on the pots.

Friday, 17 th. at 7 pm is the drum night. We will make a couple of trips on the questions we have right now. Here is also the opportunity to find your power animals if you do not know it. It takes place in the tipi so bring practical and warm clothes. Bring your own drum. Subsequent coffee and bread.

There is a stonelodge on Saturday, 18 th. Here is the possibility of being cleaned on all plans. A great opportunity to do something good for yourself. We enter the lodge at. 1 pm, then come in time and help cover it (it’s part of the ceremony). Bring change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards. Unfortunately, women in menstruation can not participate.

New courses have started and some are completed. There will be news about new courses continuously, so keep an eye on the calendar.

We would like to thank you for all the help and understanding we have met in the last time. It warms incredibly much.

At all our events, we do not have fixed prices but work for donations.

Huga and light Hanne