Nyhedsbrev november

Nu går dagene for alvor på hæld og farverne er mange i naturen. Vi har haft en travl måned med mange fantastiske arrangementer og lige så mange fantastiske mennesker her.

Denne sidste weekend i oktober er en arbejdsweekend. Vi har mange ting, der skal gøres klar til vinteren og vi har brug for hjælp til blandt andet at tage den store tipi ned. Se venligst opslaget i kalenderen.

Vi starter november med en kreativ dag lørdag d. 5. kl. 10.30-17. Her er der mulighed for at lave drømme fangere, medicinpunge, skjold, amuletter, beade på fjer eller rasle og meget andet. Tag gerne dine egne materialer med eller du kan købe dem her til rimelige priser. Medbring din egen frokost. Vi sørger for te og kaffe i løbet af dagen.

Lørdag d. 12. har vi kvinde svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13.30, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til. I denne fantastisk renselses proces er det muligt at arbejde med sig selv, i sig selv og for sig selv i de energier vi sammen skaber. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fuldmåne meditation er d. 14. kl. 19. Vi vil foretage rejser på trommen til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 25. kl. 19 laver vi tromme aften. Her er der mulighed for at arbejde med sit kraftdyr, når vi rejser på trommen. Vi afslutter med kaffe og brød.

Lørdag d. 26. er vi så heldige at Hesi er i landet og vil lede en svedehytte her. For jer, der ikke kender Hesi, kan jeg fortælle, at han er delvis mohawk, soldanser og roadman i oplæring. Han har arbejdet sammen med Hector i ca. 10 år. Han er healer og vil gerne tilbyde sin kunnen. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Til dette arrangement vil vi bede om donation til stedet her til brænde udover en donation til Hesi.

Healingsuddannelsen er ved at være slut for denne gang. Vi har brug for personer, der vil komme og lade sig heale på. Giv gerne besked om det er noget for dig.

Jerry kommer tilbage første weekend i december, hvor han vil lave svedehytte og workshop. Flere detaljer kommer senere.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser (udover materiale priser) men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the days seriously waning and the colors are magnificent in the nature. We have had a busy month with many fantastic events and as many amazing people here.

This last weekend in October is a working weekend. We have many things to be made ready for winter and we need help inter alia, to take the big tipi down. Please see the entry in the calendar.

We start in November with a creative day Saturday. 5 th. 10.30 to 5pm. Here it is possible to make dream catchers, medicine pouches, shields, amulets, Beade on feathers or rattles and much more. Feel free to bring your own materials or purchase them here at reasonable prices. Bring your own lunch. We provide tea and coffee during the day.

Saturday. 12, we have woman sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1:30 pm, so come early and join us to cover the sweat lodge. In this great purification process it is possible to work with yourself, in yourself and for yourself in the energies  we create together . Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards.

Full moon meditation is the 14 th. at 7 pm. We will make traveling on drums for this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Friday. 25 th. at 7 pm. we make a drum evening. Here there is the opportunity to work with your power animal when we travel on the drum. We finish with coffee and bread.

Saturday. 26, we are fortunate that Hesi is in the country and he will pour a sweat lodge here. For you who do not know Hesi, I can tell that he is partial mohawk, sun dancer and Roadman in training. He has worked with Hector for about 10 years. He is also healer and would like to offer his skills. We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and join us to cover the sweat lodge (it is a part of the ceremony). Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. For this event we will ask for donation for firewood besides a donation to Hesi.

Healing program is coming to an end for now. We need people who will come and let themselves be heal on. Let us know if this is something for you.

Jerry comes back first weekend in December, where he will make a sweat lodge and aworkshop. More details will come later.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices (besides material prices) but we work for donations.

Hugs and light

Hanne