Nyhedsbrev november

Nu er efteråret virkelig sat ind. De smukke efterårsfarver præger billedet. Det er tid til indendørs hygge og arbejde.

Vi starter dog med en arbejdsweekend udendørs. Lørdag d. 31. oktober skal den store tipi tages ned for vinteren og udekøkkenet pakkes sammen. Vi starter dette arbejde kl. 10 og har du tid til at hjælpe os vil vi være utrolig taknemmelige. Søndag starter vi ligeledes kl. 10 med at køre brænde ind og beskære rundt omkring.

Lørdag d. 7. kl. 12.30 er der kvindesvedehytte. Dette er en fantastisk mulighed for renselse på alle planer i de fantastiske energier vi sammen kan manifestere. Kom i god tid og med bring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende) , håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk du ikke kan gå i svedehytte, hvis du menstruerer.

Søndag d. 8. kl. 10.30 laver vi en kreativ workshop. Her har du mulighed for at lære beadwork, sy medicinpung, lave drømmefanger og meget mere. Medbring din egen frokost og evt. materialer du vil arbejde med. Ved denne workshop kan der blive tale om materialepriser.

Fredag d. 13. kl. 19 har vi en sangaften. Vi vil øve nogle af de sange, vi bruger i svedehytten. Kaffe og brød efterfølgende.

Fredag d. 20. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu.
Medbring gerne tromme eller rasle, hvis du har.
Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 21. laver vi svedehytte. Vi går ind kl. 12.30, så kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Husk at kvinder, der menstruerer, ikke kan deltage.

Onsdag d. 25. kl 19 mediterer vi til fuldmånen. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende.
Medbring gerne tromme eller rasle.
Husk varmt og praktisk tøj (det foregår i tipien)
Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 28-29. laver vi et shamanistisk kursus. Vi starter begge dage kl. 10.30 og slutter 16.30. Vi vil arbejde med naturen og elementerne. Der vil blive flere trommerejser, så medbring din tromme eller rasle, papir og blyant, varmt og prakatisk tøj og din egen frokost.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Vi er slev ret kreative her på stedet og vi sælger de ting vi laver. I vores Facebook gruppe “Den Anden Virkelighed” er der billeder af mange af de ting vi har til salg.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now autumn really set in. The beautiful fall colors make an awesome picture. It’s time for indoor relaxation and work.

We start, however, with a working weekend outdoors. Saturday. 31 October, the big tipi is going to be taken down for the winter and the outdoor kitchen packed together. We start this work at. 10 and if you have the time to help us, we will be extremely grateful. Sunday we start also at. 10 to stack wood in and trim around.

Saturday. 7 th. at 12:30 is a woman sweat lodge. This is a fantastic opportunity for purify at all levels in the amazing energies together we can manifest. Come early and bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards. Remember you can not go in the sweat lodge if you are menstruating.

Sunday. 8th. 10:30 we make a creative workshop. Here you have the opportunity to learn beadwork, sewing medication purse, make Dreamcatchers and more. Bring your own lunch and possible materials you want to work with. Material prices can occur.

Friday. 13. at 7 pm. we have a song evening. We will practice some of the songs we use in the sweat lodge. Coffee and bread afterwards.

Friday. 20 at 7 pm there is a drum evening. We will make a few trips to find answers for the things that concerns us right now.
Bring your drum or rattle if you have.
Subsequently coffee and bread.

Saturday. 21 we make the sweat lodge. We go in at. 12:30, so come early and help cover the sweat lodge to. It’s part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Remember that women who menstruate can not participate.

Wednesday 25th at 7 pm we meditate to the full moon. We will travel to this moon clan mother and learn from her.
Bring your drum or rattle.
Bring warm and practical clothes (it takes place in the tipi)
Subsequently coffee and bread.

At the weekend 28-29. we make a shamanic course. We start both days at. 10:30 and ends 16:30. We will work with nature and the elements. There will be more drum journeys, so bring your drum or rattle, paper and pencil, hot and practical clothes and your own lunch.

At all our events applies that we do not have fixed prices but works for donations.

We are quite creative in this place and we sell the things we make. In our Facebook group “Den Anden Virkelighed” there are pictures of many of the items we have for sale.

Hugs and light

Hanne