Nyhedsbrev maj

Denne første sommer måned er startet med det dejligste vejr.

Vi har haft en dejlig ceremoni på Valborgsaften, hvor vi glædede os meget over at Hector og Hesi var her. For dem var det også rart at deltage i en nordisk ceremoni.

Maj måned er dedikeret til Hectors arbejde. Vi har været ude forskellige steder, hvor han har fortalt rigtig meget og sunget nogle af sine smukke sange. Det har været en succes. Der har været mange gode spørgsmål til ham og han har været glad for muligheden for at møde nye mennesker.

Vi har svedehytte hver torsdag aften kl. 18 mens han er her. Det vil sige d. 3-5, 10-5, 17-5. Har du ikke prøvet en svedehytte med Hector kan det kraftigt anbefales at prøve det. Husk han arbejder for donationer og til svedehytter er vi nødt til at bede om donationer til stedet også.

Der er ceremonier i weekenderne. Har du lyst og mulighed for at deltage i én eller flere af disse, så kontakt os. Det er vigtigt du får informationer om ceremonien, før du kommer. Der er stadig få pladser tilbage til alle ceremonier.

Torsdag d. 17-5 vil vi lave en ceremoni for børn. Det bliver fra kl. 11-17. Dette vil være en workshop og historie fortælling for børn og om aftenen er svedehytten dedikeret til børn. Voksne er selvfølgelig velkomne. Dette foregår også ved donationer til både Hector og stedet her.

Der er stadig tider til individuel healing. Ring og aftal tid. Healinger foregår også ved donationer.

Hector og Hesi rejser d. 21-5. Som sædvanlig er det alt for kort tid de er her, synes vi, men en måned hjemmefra er lang tid, når der også er vigtigt arbejde, der venter dem hjemme.

Den sidste weekend i maj er Frank og jeg på messen i Casa Deva, hvor vi laver shamanistiske healinger.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

That first summer month has started with the beautiful weather.

We had a lovely ceremony on Walpurgis Night, when we were looking forward very much to Hector and Hesi was here. For them it was also nice to participate in a Nordic ceremony.

The month of May is dedicated to Hector’s work. We’ve been out various places where he has told so much and sung some of his beautiful songs. It has been a success. There have been many good questions to him, and he was glad for the opportunity to meet new people.

We have a sweat lodge every Thursday evening at. 6 while he is here. That is, d 3-5, 10-5, 17-5. Have you not tried a sweat lodge with Hector I can be strongly recommended to try it. Remember he works for donations and when it is sweat lodges, we need to ask for donations to the place too.

There are ceremonies on weekends. Do you desire and have the opportunity to participate in one or more of these, please contact us. It is important to get information about the ceremony, before you come. There are still a few seats left for all ceremonies.

Thursday 17-5, we will do a ceremony for the children. It will be from 11 till 5 pm. This will be a workshop and story telling  for children and the evening’s sweat lodge is dedicated to children. Adults are of course welcome. This is done also by donations to both Hector and the place here.

There are still room for individual healing. Call for an appointment. Healings take place also by donations.

Hector and Hesi traveling back on 21-5. As usual, it is far too short a time they are here, we think, but a month from home is a long time when there is important work that awaits them at home.

The last weekend in May Frank and I are at the show in Casa Deva, where we make shamanic healings.

Hugs and light

Hanne