Nyhedsbrev maj

Så skyder vi den travle måned igang. Hector og Hesi er her hele måneden og arbejder gerne med svedehytter og healinger. Bare sig til hvis du har brug for det.

Svedehytterne ligger som regel torsdage aften. Vi holder svedehytter d. 1., d. 8., d. 15., d. 22. og onsdag d. 28. Vi starter kl. 19, så kom gerne i god tid. Vi følger Hectors tradition her på stedet med hensyn til påklædning. For kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende påklædning, for mænd løstsiddende shorts. Det du skal medbringe til en svedehytte er skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Det er en god ide at tage en ekstra trøje eller jakke med, da vi er udenfor hele tiden.

Til svedehytterne vil vi bede om kr. 50 til stedet her for at dække udgifterne til brænde og derudover donationer til Hector og Hesi.

Ønsker du en healing bedes du ringe på tlf. 59460850 og bestille tid. Husk at medbringe tobak til Hector, når du spørger om hjælp og derudover donation til dem også.

Vi tager i løbet af måneden ud og holder foredrag. Hector er en fremragende fortæller og han vil også synge nogle af sine sange.

Foreløbig er der planlagt foredrag tirsdag d. 6. kl. 19 i Livsglædecenteret i Gadstrup og d. 13. på Lolland, nærmere betegnet Tårsvej 130, 4912 Harpelunde.

I weekenden 16-18 og 29-31 har vi blomsterceremonier. Det er uden tvivl den smukkeste ceremoni vi holder på dette sted. Disse ceremonier starter fredag kl. 17 og slutter søndag kl. 16. Der vil bl.a. være 2 svedehytter i løbet af weekenden for deltagerne. Det er nødvendigt at kontakte os enten på tlf. eller mail: denandenvirkelighed@live.dk for tilmelding til disse ceremonier. Her vil der være et gebyr på kr. 1400, der dækker udgifter og derudover kommer donationer til Hector og Hesi.

Vi glæder os til at se rigtig mange her i denne måned.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then a busy month has started. Hector and Hesi are here all month and like to work with sweat lodges and healings . Just let me know if you need it .

Sweat lodges are usually Thursdays evening . We keep sweat lodges 1st , 8th , 15th , 22. and Wednesday 28th. We start at 7 pm , so please come in good time. We follow Hector’s tradition in this place in your dress code. For women long skirt and blouse with sleeves or similar attire for men loose fitting shorts. What you need to bring to a sweat lodge is a change of clothes , towels and a dish to share afterwards. It’s a good idea to take an extra sweater or jacket when we are outside all the time .

To sweat lodges we will ask for kr. 50 for this place to cover the cost of wood and also donations to Hector and Hesi .

If you want a healing please call tel 59460850 and make an appointment . Remember to bring tobacco to Hector when you ask for help and additionally donation to them too.

During the month Hector and Hesi gives lectures . Hector is an excellent storyteller and he will also sing some of his songs.

So far, scheduled lecture Tuesday 6th. at 7 pm in Livsglædecenteret in Gadstrup and 13th in Lolland , specifically Tårsvej 130 , 4912 Harpelunde .

On the weekend of 16-18 and 29-31 , we have flowers ceremonies. It is undoubtedly the most beautiful ceremony we hold in this place. These ceremonies start Friday at 5 pm and ends Sunday at 4 pm. This will include two sweat lodges over the weekend for the participants. It is necessary to contact us either by phone or email: denandenvirkelighed@live.dk for signing up for these ceremonies. There will be a charge of kr. 1400, which covers expenses and additionally donations for Hector and Hesi .

We look forward to seeing many og you here this month.

Hugs and light

Hanne