Nyhedsbrev juni

En meget travl, hektisk og fantastisk maj måned er slut. Det var dejligt igen at have besøg af Hector og Hesi og alle de skønne mennesker, der besøgte stedet gennem hele måneden.

Afslutningen på dette dejlige besøg var Franks fødselsdag. Det var en pragtfuld dag med sang, musik, latter og glæde. Tak til alle jer, der deltog og tak for at være med i community gaven.

Juni vil stå i arbejdets tegn. Vi skal have mere brænde hjem, så vi kan holde ceremonier. Vi vil selvfølgelig også lave svedehytter og andet.

Fredag d. 13. er der fuldmånemeditation kl. 19. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og se, hvad hun vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 14. laver vi kvinde svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med tæpperne. Kom og bliv renset i denne energifyldte svedehytte, hvor de feminine energier får lov til at udfolde sig. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 20. kl. 19 vil vi have trommeaften. En rigtig god mulighed for at finde svar på nogle af de spørgsmål du går med. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 21. er der svedehytte. Vi går ind kl. 13, så kom i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Denne svedehytte er lagt ved sommer solhverv og er derfor ekstra kraftfuld.

Lørdag d. 21. kl. 19 har vi sommer solhvervs ceremoni. Medbring bloklys gerne i farverne grøn, rød, gul eller hvid, tromme, rasle, glade sange og gerne forskellige urter. Se mere om sommer solhverv under punktet her på siden. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 28. er vi på Holistisk sommerfestival ved Præstø, hvor vi laver 2 workshops med trommerejser og historiefortælling. Se mere om dette på www.holistisksommerfestival.dk. Vi håber at se mange af jer der også.

Der vil blive lavet forskellige workshops henover sommeren, så hold dig opdateret på kalenderen.

Dette sted har i den forgangne måned virkelig vist, hvad det kan, når vi arbejder sammen om det. Tusinde tak til alle de dejlige mennesker, der har hjulpet os med at få det hele til at gå så godt. Vi arbejder alle frivilligt og det er dejligt at mærke, at vores vision om et godt community fungerer rigtig godt.

Husk at vi ingen faste priser har til nogen af vores arrangementer, men vi arbejder for donationer, så stedet kan fungere.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A very busy, hectic and amazing month of May is over. It was great to once again be visited by Hector and Hesi and all the wonderful people who visited the site throughout the month.

The end of this delightful visit was Frank’s birthday. It was a scorching day with song, music, laughter and joy. Thanks to all of you who participated and thank you for being part of the community gift.

June will be busy with all the work we have to do. We need more firewood, so we can hold ceremonies. We will of course also make sweat lodges and others.

Friday The 13th’s full moon meditation at 7 pm. We will travel to the moon clan mother and see what she wants to teach us. Subsequently, coffee and bread.

Saturday the 14th we make women sweat lodge. We go into the sweat lodge at 1 pm.so come early and help with the blankets. Come and be purified in this energetic sweat lodge, where the feminine energies are allowed to unfold. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 20th. at 7 pm. we will have a drum evening. A great opportunity to find answers to some of the questions you go with. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 21’s sweat lodge. We go in at 1 pm, so come early. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. The sweat lodge is locaded at the summer solstice and therefore extra powerful.

Saturday 21 at 7 pm, we have summer solstice ceremony. Bring candles in the colors green, red, yellow or white, drum, rattle, happy songs and different herbs. Read more about the summer solstice in the section on this page. Subsequently, coffee and bread
On Saturday 28th we are at Holistic summer festival at Præstø where we make two workshops with drum journeys and storytelling. See more at www.holistisksommerfestival.dk. We hope to see many of you there too.

We will make various workshops over the summer, so keep up to date on the calendar.

This place has in the past month really shown what it can achieve when we work together. Thank you to all the wonderful people who helped us get it all to go as well. We all work voluntarily and it is nice to feel that our vision of a good community works really well.

Remember that we have no fixed prices to any of our events, but we are working on donations, so the place can be held for everybody who needs a place like this.

Hugs and light

Hanne