Nyhedsbrev juli

Så starter den store sommerferie måned. Børnene har fået fri fra skole og vejret bliver varmere.

De sidste 2 måneder har været hektiske og dejlige med en masse aktiviteter og skønne mennesker her i Den Anden Virkelighed.

Juli måned bliver ikke så travl med hensyn til planlagte aktiviteter, da der er meget arbejde, der skal gøres her. Der er en hel del vedligeholdelse og oprydning, så har du en dag eller to i løbet af måneden, hvor du har lyst til at hjælpe tager vi gerne imod. Vi skal have klippet en del buskads, ryddet op, luget og den lille tipi skal repareres. Skriv eller ring til os når du har mulighed for at komme forbi og give en hånd.

Torsdag d. 2. laver vi fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og foretager nogle trommerejser til klanmoderen for at lære fra hende. Medbring gerne din tromme eller rasle. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Lørdag d. 4. og søndag d. 5. er der kreativ workshop. Vi vil lave forskellige kraftting som medicinpunge, amuletter, smykker og meget mere. Vi starter hver dag kl. 10 og slutter kl. 17. Medbring din madpakke til frokost og gerne ting du kunne tænke dig at arbejde med. Til denne workshop kan der blive tale om materiale udgifter, der skal dækkes.

Fredag d. 31. har vi fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og vi vil lære fra klanmoderen. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har. Trommerejserne vil hjælpe os til at komme i forbindelse til klanmoderen, så vi lærer det vi skal i denne måne. Efterfølgende kaffe og brød.

I august kommer Jerry Dunson igen og laver et par svedehytter. Det bliver den 13. og 14. begge dage kl. 19.

Vi starter en hel del op i august, så følg med i kalenderen her på hjemmesiden. Vi er også at finde på Facebook, hvor gruppens navn er Den Anden Virkelighed.

Husk ved alle vore arragementer har vi ikke faste priser, men vi arbejder for donationer.

Rigtig god sommer til alle.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the great summer vacation month begins. The children are out of school and the weather gets warmer.

The last 2 months have been hectic and lovely with a lot activities and wonderful people here in the Second Reality.

The month of July will not be as busy in terms of planned activities, as there is much work to be done here. There are quite a few maintenance and cleanup, so if you have a day or two during the month in which you would like to help we welcome you. We need to cut some bushes, clean up, weeded and the small tipi has to be repaired. Write or call us when you have the chance to come and lend us a hand.

Thursday. 2. we make full moon meditation. We start at. 7 pm and make some drum journeys to the clan mother to learn from her. Please bring your drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 4 and Sunday. 5. Are there creative workshop. We will make different sacred things as medicine pouches, amulets, jewelry and more. We start every day at. 10 and ends at. 5 pm. Bring your lunch box for lunch and things you would like to work with if you have. For this workshop there can be material cost to be covered.

Friday. 31, we have a full moon meditation. We start at. 7 pm and we will learn from the clan mother. Bring your drum or rattle if you have. Drum trips will help us to connect to the clan mother, so we learn what we need in this moon. Subsequently coffee and bread.

In August, Jerry Dunson visit us again and makes a couple of sweat lodges. It will be the 13th and 14th both days at. 7 pm.

We are starting a great deal up in August, then follow with the calendar on this website. We are also at Facebook, where the group’s name is Den Anden Virkelighed.

Remember at all our arrangements we have no fixed prices, but we are working for donations.

Very good summer to all.

Hugs and light

Hanne