Nyhedsbrev juli

Så er den store sommerferie måned i gang. Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie med rigtig meget sol og glæde. Husk at lade godt op mens I har fri til det.

Her arbejder vi med brænde og andre ting, der skal gøres. Frank er i gang med at ordne skind til trommer og mon ikke, der kan blive til nogle rasler også.

Tirsdage i denne måned laver vi workshops. Vi vil lave drømmefangere, medicinpunge, smykker, rasler m.m. Har du lyst til at være med til det er der åbent fra 10-17 alle tirsdagene. Tag din madpakke med. Vi sørger for kaffe og te hele dagen.

Lørdag d. 12. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19. Vi vil arbejde med det denne månes klanmoder vil lære os via trommerejser og samtale. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden d. 19-20. laver vi et shamanistisk kursus, hvor vi vil arbejde med naturen og kraftdyrene. Vi vil på dette kursus også samle materialer til røgelse og arbejde med forskellige røgelser. Vi arbejder fra kl. 10 begge dage og slutter lørdag kl. 17 og søndag kl. 16. Der er mulighed for overnatning i telt eller i én af vores campingvogne. Vi sørger for frokost begge dage, andre måltider står du selv for.

Fredag d. 25. kl. 19 har vi trommeaften. Medbring gerne tromme eller rasle. Vi vil foretage et par rejser på netop det, der rører sig lige nu. Eventuelt vil vi lave en rejse på, hvad der skal ske i resten af dette år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 26. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

For alle vore arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har (med undtagelse af materialepriser til workshops), men husk vi arbejder for donationer.

Vi berører lige august måned også, da Jerry Dunson kommer og laver svedehytte mandag d. 4. kl. 19. Han vil ligeledes lave en workshop søndag d. 10. Denne workshop kommer der mere om senere, men den starter kl. 10 og afsluttes med en svedehytte sidst på eftermiddagen.

Jerry arbejder ligeledes for donationer.

Vi starter forskellige uddannelser og kurser i løbet af efteråret, så hold godt øje med kalenderen.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish you all a great summer vacation with so much sunshine and joy. Remember to recharge your batteries while you have the freedom to do so.

We work with wood and other things here. Frank is in the process of taking care of hides for drums and I wonder if there might be to some rattles too.

Tuesdays this month are we doing workshops. We are making dream catchers, medicine pouches, jewelry, rattles, etc. Would you like to be part of it is open from 10-17 all Tuesdays. Bring your packed lunch. We provide coffee and tea all day.

Saturday the 12th there is a full moon meditation. We start at 7 pm. We will work with what this moon clan mother will teach us through drum journeys and conversation. Subsequently, coffee and bread.

On the weekend 19-20. we make a shamanic course where we will work with nature and power animals. We will in this course also gather materials for incense and work with different incenses. We work from 10 am both days and ends Saturday at 5 pm and Sunday at 4 pm. It is possible to stay overnight in a tent or in one of our caravans. We provide lunch both days, other meals you take care of yourselves.

Friday 25th. at 7 pm we make a drum evening. Bring your drum or rattle. We will make a few trips on exactly what is happening right now. Possibly we will make a trip to what is going to happen in the rest of this year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 26’s sweat lodge. We go into the sweat lodge at 1 pm so please come at last. 12.30. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

For all our events arrangements we have no fixed prices, (except for the prices of materials for workshops), but remember we work for donations.

We are touching the month of August also, when Jerry Dunson is coming and make a sweat lodge Monday 4 at 7 pm. He will also do a workshop on Sunday 10. More of this workshop later, but it starts at. 10 and finishes with a sweat lodge late afternoon.

Jerry also works for donations.

We start different programs and courses during the fall, so keep an eye on the calendar.

Hugs and light

Hanne