Nyhedsbrev januar 2016

I ønskes alle en rigtig glædelig og fredfyldt jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Tusinde tak for året, der er gået til alle jer skønne mennesker, der har været med til at bidrage til den fantastiske energi her. Det kommer rigtig mange til gode.

Vi starter d. 10. januar kl. 14-16 med et intro møde til en kvindecirkel. Sammen med 2 skønne og kompetente kvinder vil jeg arbejde med personlig udvikling, positivt livssyn og hjælp til selvhjælp. Vi vil arbejde på at finde den indre gudinde i hver enkelt deltager. Vi arbejder ud fra en shamanistisk baggrund og derfor er det vigtigt at deltagere er åbne for dette. Som deltager skal du forberede dig på, at vi mødes 6 gange og det er vigtigt at komme alle gange.

Torsdag d. 14. kl. 19 laver vi sangaften. Vi vil arbejde med nogle af de sange vi har lært af “vores” indianere. Medbring gerne tromme. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 17 kl. 10.30 – 16.30 er der kreativ workshop. Her er der mulighed for at lære fra os eller lave noget du er i gang med. Ved at være kreative sammen løftes energierne. Medbring din egen frokost.

Fredag d. 22 kl. 19 laver vi trommerejser. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 23 er der årets første svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13. Kom gerne i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Læs om svedehytten andet sted på hjemmesiden, så du er forberedt til dette fantastiske arbejde med dig selv i de skønne energier vi sammen kan skabe. Kvinder i deres periode kan ikke deltage.

Søndag d. 24. er det den første fuldmåne i år. Vi starter kl. 19 og vi vil sammen lære af denne månes klanmoder. Efterfølgende kaffe og brød.

Husk ved alle vores arrangementer gælder at vi arbejder for donationer og derfor ikke har faste priser.

En lille gave her til sidst: Hector og Hesi vil være her fra midten af april til først i juni. Vi glæder os meget til at byde dem velkommen igen.

Knus og lys

Hanne

 

We wish you all a merry and peaceful Christmas and a happy and prosperous New Year.

Thank you for the year that have gone to all you wonderful people who have helped to contribute to the amazing energy here. A lot of people will benefit from that.

We start January 10 th. from 2-4 pm with an introductory meeting for a woman circle. Along with two beautiful and competent women I work with personal development, positive way of life and self-help. We will work to find the inner goddess in each participant. We work from a shamanic background and therefore it is important that participants are open to this. As a participant, you must prepare yourself for that we meet six times and it is important to come each time.

Thursday. 14 at 7 pm we will have a song evening. We will work with some of the songs we have learned from “our” Indians. Bring your drum. Subsequently coffee and bread.

Sunday. 17 from 10:30 to 4:30 pm we make a creative workshop. Here is an opportunity to learn from us or do something you are doing. By being creative together we lift the energies. Bring your own lunch.

Friday. 22 at 7 pm we make drum journeys. We will make a few trips to the things we have in mind right now. Bring your drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 23 is the first sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1 pm. Please come in good time and help to cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Read about the sweat lodge somewhere on the site, so you are prepared for this amazing work on yourself in the wonderful energies we can create together. Women in their period can not participate.

Sunday. 24 is the first full moon of the year. We start at. 7 pm and together we will learn from this moon clan mother. Subsequently coffee and bread.

Remember at all our events we work for donations and therefore do not have fixed prices.

A small gift to all of you, Hector and Hesi will be here from mid-April to early June. We are very pleased to welcome them again.

Hugs and light

Hanne