Nyhedsbrev februar.

Denne korteste måned i året er ret spændende.

Vi vil lave ceremoni for Kyndelmisse, hvor vi bl. a. velsigner de lys, vi vil bruge i årets løb. Det er også i denne måned fasten starter efter de gamle traditioner. I dag er det vist mest en udklædningsfest for børnene.

Vi starter med Kyndelmisse ceremoni lørdag d. 2. fra kl. 18. Her vil vi spise vores medbragte mad sammen. Derefter går vi i tipien og holder ceremoni. Medbring de lys du vil have velsignet, et lys til at tænde i tipien, tromme eller rasle og din medicinpung. Har du mulighed for at bære hvidt eller lyst tøj, vil det være fint, men husk at det også skal være varmt.

Tirsdag d. 5. har vi kreativaften. Vi går i gang kl. 17 og arbejder til kl. 22. Du kan komme når du har lyst i det tidsrum. Kommer du tidligt så medbring lidt mad, så spiser vi sammen. Du har mulighed for at arbejde med noget du er i gang med og du har mulighed for at få hjælp til at lave noget af det vi laver. (der kan i sidste tilfælde blive atle om materialepriser).

Lørdag d. 16. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Kom meget gerne før og hjælp til med at dække svedehytten. Det er også en del af ceremonien. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 22. kl. 19 har vi tromme aften. Medbring tromme eller rasle hvis du har. Vi laver et par rejser på forskellige emner (måske individuelle). Denne måde at arbejde på er en god form for selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 23. kl. 10-17 og søndag d. 24. kl.10-16 laver vi igen et shamanistisk kursus. Vi arbejder ud fra folks forskellighed, men vi arbejder med trommer og i naturen. Denne gang vil vi også komme ind på medicinhjulet. Der er ikke nogen krav om, at man skal have så og så meget forståelse for shamanisme på forhånd. Det vigtigste er nysgerrighed.

Mandag d. 25. kl 19 har vi fuldmåne meditation. Vi arbejder med denne månes energier og ser, hvad det kan bringe netop dig.

Til alle vore arrangementer arbejder vi for donationer. Vi har ingen faste priser.

Vi glæder os til at se dig.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The shortest month of the year is pretty exciting.

We are making ceremony for Candlemas, where we blesses the candles, we will use during the year. It is also in this month the fast starts after the old traditions. Today, it has been mostly a costume party for the kids.

We start with Candlemas ceremony on Saturday 2nd from 6pm. Here we will eat our picnic together. Then we walk in the tipi and keeps ceremony. Bring the candles you want to bless, a candle to light in the teepee, drum or rattle and your medicine pouch. If you have you can wear white or light-colored clothes, it will be fine, but remember that it must be warm clothes.

Tuesday 5th We have creative evening. We start at 5pm and works til 10pm. You can come anytime during that time. If you arrive early then bring some food, so we eat together. You have the opportunity to work with something you are doing and you are able to get help to do some of what we do.

Saturday 16th ‘s sweat lodge. We go into the sweat lodge at 12.30 pm. It will be nice if you come before and help to cover the sweat lodge. It is also part of the ceremony. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 22 at 7pm, we make a drum evening. Bring your drum or rattle if you have. We make a couple of trips on various topics (perhaps individual). This way of working is a good form of self-development. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 23 from10am -5pm and Sunday 24th 10am-4pm we make again a shamanic course. We work from people’s diversity, but we are working with drums and in nature. This time we will also work with the medicine wheel. There is no requirement that you have to have so much understanding of shamanism in advance. The key is curiosity.

Monday 25 at 7pm, we have full moon meditation. We work with this moon energies and see what it can bring just you.

For all our events, we work for donations. We have no fixed prices.

We look forward to seeing you.

Hugs and light

Hanne