Nyhedsbrev februar

Vi håber I alle er kommet godt i gang med det nye år.  Her er vi kommet godt i gang med nye kurser og ceremonier.

Torsdag d. 8 kl. 19 er der urtekursus. Du kan nå at komme med på dette hold, hvis du er interesseret. Vi vil lære om en hel del planter og bruge dem til cremer, salver og flere andre gode ting. Det er vigtigt at komme hver gang, da jeg køber ind til at lave de forskellige ting. Der vil være en materialepris, når vi laver cremer og den slags. Vi mødes en gang om måneden. Datoer fastsættes, når vi mødes.

Fredag d. 16 kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Det foregår i tipien, så husk praktisk og varmt tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Inipi (svedehytte) holdes lørdag d. 24. kl. 12.30. Dette er en renselses ceremoni på alle planer. Sammen skaber vi en fantastisk energi, så du kan blive renset fysisk, psykisk og spirituelt. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 25. kl. 10.30-16 laver vi en kreativ dag. Her er der mulighed for at arbejde med drømmefangere, beade fjer, lave læderpunge og meget andet. Du er velkommen til at tage egne materialer med ellers kan de købes her til rimelige priser. Medbring din egen madpakke. Te og kaffe er på kanderne.

Denne grønne vinter gør, at meget vokser uhæmmet. Vi skal have klippet noget ned og brændt en del have affald, så hvis du har tid og lyst er du velkommen til at kigge forbi. Vi kan altid bruge et par hænder mere. Ring i forvejen, så vi er sikre på vi er hjemme.

Husk ved alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

We hope you have all started well with the new year. Here we have started well with new courses and ceremonies.

Thursday, 8 at 7 pm there is a herb course. You can now join this team if you are interested. We will learn about a lot of plants and use them for creams, ointments and several other good things. It’s important to come every time as I buy in to make the different things. There will be a material price when we make creams and that kind of stuff. We meet once a month. Dates are determined when we meet.

Friday, the 16th at 7 pm we have a drum night. We will make a couple of trips on what is taking place right now. It takes place in the tipi, so remember practical and warm clothes. Subsequent coffee and bread.

Inipi (sweatlodge) is held Saturday the 24th. at 12.30. This is a cleansing ceremony on all plans. Together, we create amazing energy so that you can be physically, mentally and spiritually purified. Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards.

Sunday, 25th. 10.30-16 we make a creative day. Here you have the opportunity to work with dreamcatchers, beaded feathers, leather tips and much more. You are welcome to take your own materials, otherwise they can be bought here at reasonable prices. Bring your own packed lunch. Tea and coffee are on the pots.

This green winter makes much grow unharmed. We need to have a lot cut down and burned some waste, so if you have the time and effort, feel free to look over. We can always use a pair of hands more. Call in advance so we are sure we are at home.

Keep in mind all our arrangements apply that we do not have fixed prices but work for donations.

Hugs and light

Hanne