Nyhedsbrev februar

Nu kan det mærkes vi går mod lysere tider. Dagen er blevet markant længere og aktivitets nivauet stiger ude som inde.

Vi har den store glæde at have besøg af Hesi. Mange kender ham som Hectors firekeeper. Denne gang er han her alene og tilbyder svedhytter, foredrag, healing og et Reiki 1 kursus.

Har du brug for en healing, så ring og aftal tid på 59460850.

Onsdag d. 4. har vi fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 i tipien og lærer fra denne månes klanmoder. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 6. kl. 19 laver vi svedehytte. Hesi vil lede denne svedehytte. Han er en rigtig god svedehytte leder, så kom og deltag i denne unikke form for renselse. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Har du som kvinde ikke tøj til svedehytte, kan du købe eller leje en kjole her. Det er vigtigt i denne tradition, at kvinderne er dækket.

Lørdag d. 7. er der kvindesvedehytte. Vi starter kl. 12.30. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Torsdag d. 12. vil Hesi fortælle om det at gå den vej, han har valgt. Foredraget starter kl. 19. Vi har begrænset plads, så hurtig tilmelding vil være en god ting. Kaffe og kage i løbet af aftenen. Vi slutter kl. 22.

Fredag d. 13. kl. 19 er der igen svedehytte ledet af Hesi. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

I weekenden 14-15. har du mulighed for et Reiki kursus. Hesi leder dette kursus. Han er Reiki master og lærer og tilbyder nu uddannelsen her i Den Anden Virkelighed. Begge dage vil være fra 10-16. Medbring papir og blyant og din egen frokost begge dage.

Lørdag d. 21. laver Hesi en svedehytte på Odden hos Janni Gliese. Ring for nærmere info.

Husk at tjekke kalenderen i løbet af måneden, da der kan komme nye ting til.

Ved alle arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer. Hesi arbejder ligeledes for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now it can be felt we are moving towards brighter times. The day has become significantly longer and the activity level rises.

We have the great pleasure to have a visit from Hesi. Many know him as Hectors fire keeper. This time he is here alone and offers sweat lodges, lectures, healing and Reiki 1 course.

Do you need a healing, call and make an appointment at the 59 46 08 50

Wednesday 4th. We have full moon meditation. We start at. 7 pm in the tepee and learn from this moon clan mother. Subsequently coffee and bread.

Friday. 6th at 7 pm we have a sweat lodge. Hesi will lead this sweat lodge. He is a really good sweat lodge leader, so come and join in this unique form of purification. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Have you as a woman not clothes for sweat lodge, you can buy or rent a dress here. It is important in this tradition that the women are covered.

Saturday. 7. there is women’s sweat lodge. We start at. 12.30. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards.

Thursday. 12 will Hesi tell about the path he has chosen. The lecture starts at. 7 pm. We have limited space, so early registration will be a good thing. Coffee and cake during the evening. We end at. 10 pm.

Friday. 13 at 7 pm is again sweat lodge led by Hesi. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or the like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

On weekends 14-15. you have the option of a Reiki course. Hesi is the leader of this course. He is a Reiki master and teacher and now offers training here in The Other Reality. Both days will be from 10-16. Bring paper and pencil and your own lunch both days.

Saturday. 21 makes Hesi a sweat lodge on a place at Odden at Janni Gliese. Call for more info.

Please check the calendar during the month, as there may be new things.

At all events is that we do not have fixed prices but works for donations. Hesi also working for donations.

Hugs and light

Hanne