Nyhedsbrev februar

Det nye år er i fuld gang.

Vi arbejder med at få renset tipi stænger, så vi kan få vores dejlige tipi op igen. Det er dejligt, der kommer folk og hjælper med dette arbejde.

Vi har afholdt trommeaftener og fuldmåne meditationer i vores udestue og det kan sagtens lade sig gøre, men vi savner bålet i tipien, så derfor vil vi fortsat gerne have hjælp til afbarkning.

Vi kan nu melde ud, at Hector og Hesi er her hele maj måned. Der vil blive afholdt svedehytte hver uge og vi vil også lave fortælle aftener forskellige steder. Hold øje med kalenderen. Hector modtager også klienter til healing og det kan varmt anbefales, hvis du har brug for en healing.

Vi afholder fuldmåne meditation fredag d. 14. kl. 19. Her vil vi rejse på det, denne månes klanmoder har til os. Det er en særdeles kraftfuld måne og der er meget, der kan læres fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 15. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af svedehytte ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller tilsvarende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Vi har været så heldige at have en rigtig god og stabil person til at hjælpe os med bl.a. vores hjemmeside. Nu har han valgt at gå andre veje og vi ønsker ham al mulig held og lykke med det samtidig med, at vi siger tusinde tak for hans store hjælp her i Den Anden Virkelighed. 

Vi søger nu en, der kan/vil hjælpe os med netop hjemmesiden, da vi ikke er så talentfulde med netop denne del. Er du den, der kan afsætte nogle timer til dette arbejde, hører vi gerne fra dig.

Alle vores arrangementer har ingen faste priser. Vi arbejder for donationer.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

The new year is in full swing.

We are working to get cleaned tipi poles, so we can get our lovely tipi up. It’s great that people come and help with this work.

We have had drum evenings and full moon meditations in our sun-room and it can easily be done , but we miss the fire in the tepee , so we will continue to need help with debarking .

We can now announce that Hector and Hesi is here the whole month of May. There will be sweat lodge every week and we will also make storytelling evenings in different locations . Keep an eye on the calendar. Hector also receives clients for healing and it is highly recommended if you need a healing.

We have full moon meditation on Friday 14 th at 7 pm. Here we will travel on what this moon clan mother has for us . It is a very powerful moon and there is much that can be learned from her. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 15th we have that sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at least half an hour before and help cover the sweat lodge . It is part of the sweat lodge ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or equivalent for men loose-fitting shorts) , towels and a dish to share afterwards.

We have been fortunate enough to have a good and stable person to help us with our website the last couple of years. Now he has decided to go different ways, and we wish him the best of luck with , while we say many thanks for his great help here in he Second Reality.

We are now looking for someone who can / will help us with the website , as we are not so gifted with this particular part . Are you the one who can set aside a few hours to this work , we want to hear from you.

All our events have no set prices. We work for donations.

Hugs and light Hanne