Nyhedsbrev april

Vi starter april måned med en arbejdsuge. Der er meget, der skal gøres klar til årets ceremonier, så har du mulighed og lyst til at hjælpe os og stedet, er du meget velkommen. Vi arbejder fra søndag til søndag mellem kl. 10 og 17 undtaget fredag, hvor vi har svedehytte og fuldmåneceremoni. Vi sørger for mad og drikke i løbet af dagen. Meld dig til hvilken/hvilke dage du kan være her.

Vi har afsluttet vores kreativ aftener for sommeren, men vi fortsætte vores mandags meditationer. Vi mødes mandage kl. 19-21.

Fredag d. 6. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, men du må meget gerne komme før. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 6. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Medbring gerne tromme og rasle, hvis du har. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 21. er der trommeaften og nymåne ceremoni  kl. 19-22. Efterfølgende kaffe og nybagte boller.

Mandag d. 30. er det Valborgsaften. Vi fejrer det her på stedet fra kl. 17. Vi skal bl.a. lave maj stang. Medbring en ret til det fælles bord, da vi starter ceremonien med at spise sammen. Alt foregår ude denne aften, så tag tøj med til lejligheden.

Husk til alle vores arrangementer har vi ingen faste priser, men modtager donationer til at holde flowet i gang.

Sidst i april får vi igen besøg af Hector. Husk at bestille en tid til healing, hvis du har brug for det. Hector er en virkelig dygtig healer og han arbejder også kun for donationer.

Vi satser på, at han kommer til at holde nogle fortælle aftener forskellige steder. Har du lyst til at vide mere om det, så ring til os..

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We start the month of april  with a working week. There is much to be made ​​ready for this year’s ceremonies, so if you are able and willing to help us here, you are very welcome. We work from Sunday to Sunday between the hours. 10 and 17 except Friday where we have a sweat lodge and full moon ceremony. We provide food and drink during the day. Sign up to which / what days you can be here.

We have completed our creative evenings for the summer, but we continue our Monday meditations. We meet Mondays. 19-21.

Friday 6 we have a sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 13, but you are welcome to come earlier. Bring spare clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 6 at. 19, we have full moon meditation. Please bring drums and rattles if you have. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday the 21st is drum night and new moon ceremony at. 19-22. Afterwards coffee and freshly baked buns.

Monday the 30th it’s Walpurgis Night. We celebrate it here from 5 pm. We will among other things make a May poal. Bring a dish to share as we begin the ceremony of eating together. We are outside the whole evening, so bring clothes for the occasion.

Remember at all our events, we have no fixed prices, but is accepting donations to keep the flow going.

At the end of april Hector is visiting us again. Remember to book a time for healing, if you need it. Hector is a really good healer and he also works only for donations.

We are planning to have some story telling evenings with Hector at different places. If you want to know more about it, call us ..

Hugs and light

Hanne