Nyhedsbrev april

Nu går vi over til sommertid og der er stadig frost og sne. Det virker ikke rigtigt, men sådan er det jo at bo i Danmark.

Hele april måned er dedikeret til Hector og Hesi. De kommer og lærer fra sig og afholder en hel del skønne ceremonier. Vi satser også stærkt på at lave et par kreative workshops med dem.

Det er muligt at få healing af Hector. Han er en fantastisk healer, der giver sig god tid til hver enkelt klient. Ring og bestil tid for healing på 59460850. Prisen er donationer.

Der vil være svedehytte hver torsdag aften hele måneden. Hector følger sine traditioner og holder en fantastisk energi i svedehytten. Kvinder har lange skørter på og en bluse, der dækker skuldrene. Mændene har løstsiddende shorts på. Dette er vigtigt i hans tradition. Kvinder, der er i deres måne, (menstruerer) kan ikke deltage og må ikke være i nærheden af bålet. I følge hans tradition er det fordi menstruationen i sig selv er en kraftig udrensning.

Vi går ind i svedehytten kl. 18. Kom gerne i god tid. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at tage varmt og praktisk tøj på, da alt foregår udendørs.

Hector arbejder for donationer og vi vil bede om gode donationer for både hans og Hesis store arbejde. Ligeledes vil vi bede om doantioner til stedet for brænde m.m.

Tre tirsdage åbner vi tipien for historiefortælling. Hector er en fantastisk fortæller og har meget at fortælle om fra et liv, der har været temmelig turbulent. Han er også rigtig god til at fortælle om sine traditioner og vejen han går.

Der vil være bål i tipien hele tiden, men tag alligevel varmt og praktisk tøj på. Kaffe og kage kan købes til rimelige priser. Vi beder om donation til Hector og Hesi disse aftener.

I weekenden 19-21 april har vi en fantastisk blomsterceremoni. Denne cermoni stammer fra Hectors bedstemors side og han bærer dette smukke alter på flotteste vis. Har du lyst til at medvirke til denne ceremoni, kan du sende en mail til os denandenvirkelighed@live.dk med navn og telefonnummer eller kontakte Rikke på 28187044. Der er mange informationer til sådan en weekend og det er derfor vigtigt, at vi taler med dig.

Vi satser på at få Hector til København for foredrag/fortælling. Dette er ikke helt på plads endnu, men kommer op hurtigst muligt.

Tirsdag d. 30. har vi Valborgsaften. Dette er en af de 8 sabbater og vi har den glæde, at Hector og Hesi er her og deltager i ceremonien. Vi starter kl. 18 med at spise vores medbragte mad sammen, derefter sætter vi blomster på majstangen og rejser den. Vi vil tage et par af de gamle lege op (også for voksne) og vi vil synge nogle gode sange. Til sidst går vi i tipien og fortæller historier.

Alt vi foretager os foregår uden faste priser men mod donationer.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

Now we will switch to summer time and there is still frost and snow. It does not work correctly, but this is of course how it is to live in Denmark.

The entire month of April is dedicated to Hector and Hesi. They come and teach and hold a lot of beautiful ceremonies. We will also endeavor to make a few creative workshops with them.

It is possible to get healing of Hector. He is a great healer, and make time for each client. Call and book an appointment for healing on the 59460850 the price is donations.

There will be sweat lodge every Thursday evening throughout the month. Hector follows his traditions and keeps a great energy in the sweat lodge. Women wear long skirts and a blouse that covers the shoulders. The men wear loose-fitting shorts. This is important in his tradition. Women who are in their moon (menstruate) can not participate and should not be near the fire. According to his tradition, it is because menstruation itself is a powerful cleansing.

We go into the sweat lodge at 6 pm. Come  in due time. Bring changing  clothes, towels and a dish to share afterwards. Remember to bring warm and practical clothes because everything takes place outdoors.

Hector works for donations and we will pray for good donations for both his and Hesis great work. We will also ask for donations to Den Anden Virkelighed for wood and other stuf. Three Tuesdays we open teepee for storytelling. Hector is a great storyteller and has a lot to talk about from a life that has been quite turbulent. He is also very good at telling his traditions and the path he walks.

There will be fire in the tipi all the time, but take along warm and practical clothes. Coffee and cake are available at reasonable prices. We ask for your donation to Hector and Hesi these evenings.

This weekend April 19 to 21, we have a fantastic flower ceremony. This cermoni is from Hector’s grandmother’s side and he wears this beautiful altar nicely. Would you like to contribute to this ceremony, you can send us an email denandenvirkelighed@live.dk with your name and phone number or contact Rikke on the 28187044. There are many details to such a weekend and it is therefore important that we speak with you.

We aim to get Hector to Copenhagen to lecture / storytelling. This is not quite finished yet, but coming up as soon as possible.

Tuesday 30th we celebrate Walpurgis Night. This is one of the 8 Sabbaths and we have the pleasure that Hector and Hesi are here and participate in the ceremony. We start at 6 pm where we eat our packed lunch together, then we put flowers on the maypole and raises it. We will take a couple of old games up (for adults) and we will sing some great songs. Finally, we are in the tipi and tell stories.

Everything we do is done without fixed prices but we accept donations for our work.

Hugs and light Hanne