Mariehøne

Ønsker opfyldt 

Mariehønen er en lille bille, der fascinerer de fleste mennesker. Der findes en stor del af folklore om den. Undertiden benævnt mariehøne bille. Det har altid været betragtet som heldigt at have en mariehøne på os og at slå dem ihjel blev anset for uheldigt. Nogle traditioner bruger at sige ønsker til dem, når de hviler på den åbne håndflade. Når de fløj ud, ansås ønsket for at være opfyldt. Mange mente, at mariehønen ville flyve til ens sande kærlighed. Når mariehønen viser sig indvarsler den en tid med held og beskyttelse, hvor vores ønsker begynder at blive opfyldt.

Mariehønen hjælper med bestøvning. De kontrollerer også bladlusene, som angriber planter og afgrøder. En enkelt mariehøne kan spise 50 til 100 bladlus om dagen. Deres tilstedeværelse signaler et tidspunkt af afskærmning og beskyttelse mod mange af vores egne aggressioner og skadedyr.

De voksne lever fra ni måneder til halvandet år, og det angiver altid en tid med held i vores liv på omkring samme længde. De voksne samles i efteråret for at overvintre. I foråret dukker de op og lægger æg. En hun kan lægge så mange som 800 æg, det afspejler den overflod af lykke og gavnligt flow der bliver aktiveret i vores liv, med efteråret og foråret som de mest givtige tider.

Mariehønens ankomst signalerer nye lykke, ofte med materiale gevinster. En fornyet følelse af velvære opstår, og højere mål og nye højder kan lettere nås i løbet af de næste måneder. Bekymringer vil begynde at fjerne sig.

Ofte har hun mariehønsene syv pletter, men uanset om det er en han eller en hun, skal antallet af pletter tælles, hvis det er muligt. Dette nummer angiver ofte antallet af gaver og ønsker, der vil blive opfyldt i fremtiden. Om et ønske er om kærlighed, job, eller opfyldelsen af en drøm, signalerer mariehønen et tidspunkt, hvor der vil blive lejlighed til at forfølge og fange, hvad vi har bedt om i vores liv